Young Scientist Award 1986

HJ Fouche

Young Scientist Award 1986

HJ Fouche

Department of Agriculture, Glen

Paper titled: "Die wiskundige simulering van koolhidraattranslokasie in natuurlike grasveld".